درباره دپارتمان دادآرا

تصویر دانش نظریِ حقوق در صفحه تجربه های عملی به کمال خود می رسد ، اگر قانون گذار رنگ های اصلی سفید ، قرمز ، آبی و زرد را ایجاد میکند و اساتید حقوقی ، هنر طراحی را آموزش می دهند . در آخر این قضات و وکلا هستند که تصاویر را نقاشی می کنند . در دپارتمان دادآرا برآنیم تا تصاویری که از قوانین در رویه قضایی ترسیم شده است به نمایش درآید . امید داریم زیبایی های آن ماندگار و عیوب آن مرتفع شود .

دپارتمان دادآرا با دعوت از قضات و وکلا و صاحبان تجربه در حوزه های حقوقی تلاش میکند علاقمندان را با رویه های قضایی و عملیِ اجرای قوانین آشنا کند.

Buy now